Tájékoztatók, letölthető nyomtatványok

Tisztelt Gondviselő!

A 2024/2025.tanév új étkezési igények leadási határideje: 2024. május 31.

Az eredeti, kitöltött és aláírt nyilatkozatokat és mellékleteket az érintett oktatási intézménybe kérjük leadni vagy postai úton vagy személyesen a KÖZIM 4400 Nyíregyháza, Országzászló tér 1. címre eljuttatni szíveskedjenek:

Közintézményeket Működtető Központ
4400 Nyíregyháza, Országzászló tér 1.

TANÉVKEZDÉSI TÁJÉKOZTATÓ SZÜLŐKNEK

Tájékoztató az iskolai étkeztetésről

ÉTKEZÉS MEGRENDELÉSE

Az étkezés megrendelése a „Nyilatkozat az étkezés igénybevételéhez” nyomtatvány kitöltésével történik. A nyomtatvány leadása megrendelésnek minősül, a végleges lemondásról írásban kell nyilatkozni.

Diétás étkezés megrendelése:

Diétás étkezési igényt a „Nyilatkozat az étkezés igénybevételéhez” nyomtatványon kell megjelölni!<6b>

A diétás étkezés igénybevételéhez szükséges iratok – az igénybejelentő nyomtatvány mellett:
  1. Szolgáltatói adatkezelési nyilatkozat a diéta megnevezésével
  2. Szakorvos által kiállított AMBULÁNS LAP
  3. Szakorvosi igazolás tartósan beteg, vagy súlyosan fogyatékos gyermekről nyomtatvány másolata – ha van - (amennyiben ezen a nyomtatványon nincs feltüntetve a diéta típusának pontos meghatározása, a szülőnek szükséges kérni egy olyan igazolást is a szakorvostól, melyen egyértelműen fel vannak tüntetve az érzékenységet kiváltó anyagok).

A szolgáltató csak így tudja biztosítani a diétás étkezést.

TÁMOGATÁS IGÉNYLÉSE

Amennyiben a tanuló jogosult valamilyen étkezési kedvezményre, akkor azt a „TÁMOGATÁS igénybejelentő” (NY-6) nyomtatvány kitöltésével mindenképpen szükséges jelezni!

A kedvezmény jogcímétől függően a megfelelő igazolás minden oldalát be kell nyújtani.

ÉTKEZÉSI SZOKÁS VÁLTOZTATÁSA ÉS ADATVÁLTOZÁS

A tanítási év ideje alatt minden változást írásban kell bejelenteni beérkezési határideje a tárgyhónapot megelőző hónap 20-a.

Az étkezés típusa év közben kizárólag minden hónap 1-től változtatható meg. (Kivéve új diéta vagy diéta megszüntetése esetén.)

AZ ÉTKEZÉS IGÉNYBEVÉTELÉNEK LEMONDÁSA

Végleges lemondás, jogviszony megszűnés, kiiratkozás esetén: elszámoló egyenleg kérhető a KÖZIM elérhetőségein. A kiskorú gyermek önállóan nem mondhatja le étkezését. Minden esetben szülő, gondviselő írásos lemondó nyilatkozata szükséges!

LEMONDÁS ESETÉN A TARTOZÁST EGYÖSSZEGBEN BE KELL FIZETNI!

Csoportos beszedési megbízáshoz adatok:

Tájékoztatom, hogy a térítési díj kiegyenlítése csoportos beszedési megbízással történhet a személyes érintkezést nem igénylő, gyors, pontos és hatékony ügyintézés érdekében.

Szíveskedjen számlavezető bankjában felhatalmazást adni a csoportos beszedési megbízás teljesítésére!

A felhatalmazás kitöltéséhez szükséges adatok

Név:
Közintézményeket Működtető Központ
Számlaszám:
50453104-10025334
Cím:
4400 Nyíregyháza, Országzászló tér 1.
Banki azonosító:
A15802255 T002
Fogyasztó azonosítója:
az étkezést igénybe vevő egyedi azonosítószáma (folyamatosan!)
Fogyasztó neve:
az étkezést igénybe vevő nevet

A csoportos beszedéssel kapcsolatban Farkasné Geszten Tímea pénzügyi főelőadó nyújt bővebb felvilágosítást a 42/512-835/114 mellék telefonszámon.