Tájékoztatók, letölthető nyomtatványok

Tisztelt Gondviselő!

A 2023/2024.tanév új étkezési igények leadási határideje: 2023. május 31.

Az eredeti, kitöltött és aláírt nyilatkozatokat az érintett oktatási intézménybe kérjük leadni vagy postai úton a KÖZIM 4400 Nyíregyháza, Országzászló tér 1. címre eljuttatni szíveskedjenek.

Közintézményeket Működtető Központ
4400 Nyíregyháza, Országzászló tér 1.

TANÉVKEZDÉSI TÁJÉKOZTATÓ SZÜLŐKNEK

NYILATKOZAT ÉTKEZÉSI SZOKÁS VÁLTOZTATÁSÁHOZ ÉS ADATVÁLTOZÁSHOZ 2023/2024 tanév

NYILATKOZAT INGYENES VAGY KEDVEZMÉNYES INTÉZMÉNYI GYERMEKÉTKEZTETÉS IGÉNYBEVÉTELÉHEZ 2023/2024 tanév

IGAZOLÁS NEVELÉSBE VÉTELHEZ ÉS UTÁNGONDOZÁSHOZ 2023/2024 tanév

NYILATKOZAT AZ ÉTKEZÉS IGÉNYBEVÉTELÉNEK LEMONDÁSÁRÓL 2023/2024 tanév

NYILATKOZAT AZ ÉTKEZÉSI TÉRÍTÉSI DÍJ TÚLFIZETÉS VISSZAFIZETÉSÉHEZ 2023/2024 tanév

Csoportos beszedési megbízáshoz adatok:

Tájékoztatom, hogy a térítési díj kiegyenlítése csoportos beszedési megbízással történhet a személyes érintkezést nem igénylő, gyors, pontos és hatékony ügyintézés érdekében.

Szíveskedjen számlavezető bankjában felhatalmazást adni a csoportos beszedési megbízás teljesítésére!

A felhatalmazás kitöltéséhez szükséges adatok

Név:
Közintézményeket Működtető Központ
Számlaszám:
11744003 - 15802255 - 10010000
Cím:
4400 Nyíregyháza, Országzászló tér 1.
Banki azonosító:
A15802255 T002
Fogyasztó azonosítója:
az étkezést igénybe vevő egyedi azonosítószáma (folyamatosan!)
Fogyasztó neve:
az étkezést igénybe vevő nevet

DIÉTÁS ELLÁTÁS RACIONALIZÁLÁSA

"Szülői nyilatkozat, tájékoztató

A csoportos beszedéssel kapcsolatban Farkasné Geszten Tímea pénzügyi főelőadó nyújt bővebb felvilágosítást a 42/512-835/200 mellék telefonszámon.

A kitöltött nyomtatványokat és a kedvezményre jogosító okiratokat szíveskedjenek postai úton eljuttatni az alábbi címre:

Közintézményeket Működtető Központ
4400 Nyíregyháza, Országzászló tér 1.