Tájékoztatók, letölthető nyomtatványok

A kitöltött nyomtatványokat és a kedvezményre jogosító okiratokat 2021. május 31.-ig szíveskedjenek postai úton eljuttatni az alábbi címre:

Közintézményeket Működtető Központ
4400 Nyíregyháza, Országzászló tér 1.

"Nyilatkozat az Étkezés igénybevételének lemondásáról" nyomtatvány

"Nyilatkozat Túlfizetés visszaigényléséhez" nyomtatvány

Diétás étkezés megrendelése:

Az étkező egészségügyi ellátásának figyelembe vételével diétás szolgáltatás igénylésére van lehetőség. A szolgáltatás kiskorú esetén Az étkezési igénybejelentő nyomtatványon kívül a szülői/gondviselői nyilatkozat kitöltésével, a 18. életévét betöltött tanuló esetén a fogyasztói nyilatkozat kitöltésével igényelhető, melyhez a szakorvosi igazolást mindkét esetben mellékelni kell.

Diétás ellátáshoz nyilatkozatok

Normatív étkezési kedvezmény igénylése

Normatív étkezési kedvezmény igénylése: Az étkezési térítési díj kedvezményeinek igénybevétele jogosultság alapján történik, a jogosultságot igazolni kell, a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások és gyermekvédelmi szakellátások térítési díjáról és az igénylésükhöz felhasználható bizonyítékokról szóló 328/2011.(XII.29.) Kormányrendelet 7. fejezete szerint.

"Támogatás igénybejelentő" nyomtatványok
Csoportos beszedési megbízáshoz adatok:

Tájékoztatom, hogy a térítési díj kiegyenlítése csoportos beszedési megbízással történhet a személyes érintkezést nem igénylő, gyors, pontos és hatékony ügyintézés érdekében.

Szíveskedjen számlavezető bankjában felhatalmazást adni a csoportos beszedési megbízás teljesítésére!

A felhatalmazás kitöltéséhez szükséges adatok

Név:
Közintézményeket Működtető Központ
Számlaszám:
11744003 - 15802255 - 10010000
Cím:
4400 Nyíregyháza, Országzászló tér 1.
Banki azonosító:
A15802255 T002
Fogyasztó azonosítója:
az étkezést igénybe vevő egyedi azonosítószáma (folyamatosan!)
Fogyasztó neve:
az étkezést igénybe vevő nevet

A csoportos beszedéssel kapcsolatban Farkasné Geszten Tímea pénzügyi főelőadó nyújt bővebb felvilágosítást a 42/512-835/118 mellék telefonszámon.

A kitöltött nyomtatványokat és a kedvezményre jogosító okiratokat 2021. május 31.-ig szíveskedjenek postai úton eljuttatni az alábbi címre:

Közintézményeket Működtető Központ
4400 Nyíregyháza, Országzászló tér 1.