Hatósági ügyek intézésének rendjével kapcsolatos feladatok

Államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben, ügyfajtánként és eljárástípusonként a hatáskörrel rendelkező szerv megnevezése
A KÖZIM hatósági jogkörrel nem rendelkezik.