A szerv alaptevékenysége, feladat – és hatásköre

A költségvetési szerv közfeladata:

Működtetési és gyermekétkeztetési feladatok ellátása. Kulturális, egészségügyi és szociális és gyermekjóléti intézmények pénzügyi-gazdálkodási feladatainak ellátása.

A költségvetési szerv főtevékenységének államháztartási szakágazati besorolása:

841117 Kormányzati és önkormányzati intézmények ellátó, kisegítő szolgálatai.

Kormányzati funkció megnevezés:

  • 013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok
  • 013360 Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, üzemeltetési, egyéb szolgáltatások
  • 082030 Művészeti tevékenységek (kivéve: színház)
  • 086090 Egyéb szabadidős szolgáltatás
  • 096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben