A szerv alaptevékenysége, feladat – és hatásköre

A közfeladatot ellátó szerv feladatát, hatáskörét és alaptevékenységét meghatározó, a szervre vonatkozó alapvető jogszabályok, valamint a szervezeti és működési szabályzat vagy ügyrend, az adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzat hatályos és teljes szövege.


Az országos illetéskességű szervek, valamint a fővárosi és megyei kormányhivatala esetében a közfeladatot ellátó szerv feladatáról, tevékenységéről szóló tájékoztató magyar és angol nyelven

Nincs a KÖZIM-re értelmezhető adat

A helyi önkormányzat önként vállalt feladatai

Nincs a KÖZIM-re értelmezhető adat
A költségvetési szerv közfeladata

Működtetési és gyermekétkeztetési feladatok ellátása. Kulturális, egészségügyi és szociális és gyermekjóléti intézmények pénzügyi-gazdálkodási feladatainak ellátása.

A költségvetési szerv főtevékenységének államháztartási szakágazati besorolása:

  • 841117 Kormányzati és önkormányzati intézmények ellátó, kisegítő szolgálatai.

Kormányzati funkció megnevezés:

  • 013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok
  • 013360 Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, üzemeltetési, egyéb szolgáltatások
  • 082030 Művészeti tevékenységek (kivéve: színház)
  • 086090 Egyéb szabadidős szolgáltatás
  • 096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben

A költségvetési szerv alaptevékenysége az intézmény telephelyein a működtetési, gyermekétkeztetési és az ezzel összefüggúő feladatok ellátása. Kulturális, egészségügyi, szociális és gyermekjóléti költségvetési intézmények pénzügyi-gazdálkodási, egyéb szolgáltatásokkal összefügő feladatok ellátása.