Kapcsolat, szervezet, vezető

KÖZINTÉZMÉNYEKET MŰKŐDTETŐ KÖZPONT
Székhelye, postai címe, telefon és faxszáma, elektronikus levélcíme, honlap URL-je:

Székhelye, postai címe Telefon és telefaxszáma Elektronikus levélcíme Honlap URL-je
4400 Nyíregyháza, Országzászló tér 1. 06 42 512-810, 06 42 512-300 kozim@kozim.hu Honlap
- 06 42 512-835, 06 42 512-820 - -
Ügyfélszolgálat Napok Nyitvatartás
KÖZIM 4400 Nyíregyháza, Országzászló tér 1. Hétfő 07:30 - 16:00
- Kedd 07:30 - 16:00
- Szerda 07:30 - 16:00
- Csütörtök 07:30 - 16:00
- Péntek 07:30 - 13:30

Kötfeladatot ellátó szerv vezetői

Beosztás Telefon Mellék E-mail
Metzner Zsolt Intézményvezető +36 42 512 - 300 321 metzner.zsolt@kozim.hu
Dr. Ulrichné Suták Mónika Gazdasági intézményvezető-helyettes +36 42 512 - 300 201 ulrichne.monika@kozim.hu
Erdész Ágnes Intézményvezető-helyettes +36 42 512 - 820 212 erdesz.agnes@kozim.hu
A szervezeten belüli illetékes ügyfélkapcsolati vezető neve és elérhetősége és az ügyfélfogadási rend
Név Cím Telefon E-mail honlap
KÖZIM 4400 Nyíregyháza, Országzászló tér 1. 06 42 512- - 810
06 42 512 - 300
kozim@kozim.hu Honlap
Testületi szerv esetén a testület létszáma, összetétele, tagjainak neve, beosztása, elérhetősége

A KÖZIM nem testületi szervként működik.