Gazdálkodó szervezetek

Gazdálkodó szervezetek

A közfeladatot ellátó szerv többségi tulajdonában álló, illetve részvételével működő gazdálkodó szervezet neve, székhelye, elérhetősége.

Nincs a KÖZIM-re értelmezhető adat.