A foglalkoztatottak

A foglalkoztatottak

A költségvetési szerv vezetőjének megbízási rendje:
Az intézmény vezetőjét a mindenkor hatályos, a közalkalmazottak jogállásáról szóló törvényben, és végrehajtásra kiadott kormányrendeletben foglaltak szerint Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlése pályázat útján nevezi ki és bízza meg 5 év határozott időre. Munkáltatói jogokat a Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatának polgármestere gyakorolja.
 
Foglalkoztatási jogviszony Jogviszonyt szabályozó jogszabály
1 Közalkalmazotti jogviszony 1992. évi XXXIII. törvény
2 Munkaviszony Munka Törvénykönyve
3 Megbízási jogviszony Polgári Törvénykönyv