Közérdekű adatok igénylése

"Szabályzat a közérdekű adatok megismerésére irányuló kérelmek intézésének, továbbá a kötelezően közzéteendő adatok nyilvánosságra hozatalának rendjéről" szóló szabályzat alapján- KÖZIM 2019.07.hó

A tájékoztatás alapesetben ingyenes, ha a tájékoztatást kérő a folyó évben azonos adatkörre azonos adattájékoztatási kérelmet még nem nyújtott be. Egyéb esetekben költségtérítés állapítható meg. A költségtérítés abban az esetben állapítható meg, ha az adatok előállítása az információtartalomhoz képest aránytalan költséggel járna. A már megfizetett költségtérítést vissza kell téríteni, ha az adatokat jogellenesen kezelték, vagy a tájékoztatás kérése helyesbítéshez vezetett. Az érintett tájékoztatását az adatkezelő csak akkor tagadhatja meg, ha azt a törvény lehetővé teszi. Az Adatkezelő ekkor köteles az érintettel közölni a felvilágosítás megtagadásának indokát és az Adatkezelő ebben az esetben tájékoztatja az érintettet a jogorvoslati lehetőségeiről.

elerheto

Levelezés

4400
Nyíregyháza
Országzászló tér 1.
Elérhetőségeink
nyitva

Nyitvatartás

Hétfő - Csütörtök: 7:30-16:00
Péntek: 7:30-13:30
Szombat - Vasárnap: Zárva
Elérhetőségeink

Az érintett kérheti, hogy a tévesen szereplő személyes adatát az Adatkezelő helyesbítse.

Az érintett a 2011. évi CXII. törvényben meghatározottak szerint - az elrendelt adatkezelések kivételével - kérheti a személyes adatai törlését, mely magával vonzza az Adatkezelő által nyújtott szolgáltatások megszűnését.

Az Adatkezelő az érintettet a törlésről tájékoztatja. Az Adatkezelő a személyes adat törlését megtagadhatja, ha az adat kezelése a közszolgáltatás zavartalan nyújtásához feltétlenül szükséges.

Az érintett jogainak megsértése esetén bírósághoz fordulhat, és az információs önrendelkezési jogokról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény, valamint a Polgári Törvénykönyv alapján érvényesítheti jogait.

Az érintett személyes adatai védelméhez való jogának megsértése esetén fordulhat a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz - röviden NAIH - és kérheti a Hatóság vizsgálatát. Behivatkozini a teljes szabályzatot!

 
 

Közintézményeket Műköldtető Központ

Belső adatvédelmi felelős elérhetősége

KÖZIM 4400 Nyíregyháza, Országzászló tér 1.
Telefon: 06-42-512-820
E-mail: kozim@kozim.hu

Jelenleg nincs adat

Jelenleg nincs adat