Közérdekű adatok igénylése

Közérdekű adatok igénylése

A Közintézményeket Működtető Központtól közérdekű, vagy közérdekből nyilvános adatot bárki igényelhet szóban, írásban a KÖZIM elérhetőségein.
A tájékoztatást elsősorban az érintett munkatársaktól, ennek eredménytelensége esetén írásban kérhet a Közintézményeket Működtető Központ részére címezve, melyre választ a benyújtástól számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb 25 napon belül, közérthető formában, az érintett erre irányuló kérelme alapján írásban köteles megadni.
elerheto

Levelezés

4400
Nyíregyháza
Országzászló tér 1.
Elérhetőségeink
nyitva

Nyitvatartás

Hétfő - Csütörtök: 7:30-16:00
Péntek: 7:30-13:30
Szombat - Vasárnap: Zárva
Elérhetőségeink
A tájékoztatás alapesetben ingyenes, ha a tájékoztatást kérő a folyó évben azonos adatkörre azonos adattájékoztatási kérelmet még nem nyújtott be. Egyéb esetekben költségtérítés állapítható meg. A költségtérítés abban az esetben állapítható meg, ha az adatok előállítása az információtartalomhoz képest aránytalan költséggel járna. A már megfizetett költségtérítést vissza kell téríteni, ha az adatokat jogellenesen kezelték, vagy a tájékoztatás kérése helyesbítéshez vezetett. Az érintett tájékoztatását az adatkezelő csak akkor tagadhatja meg, ha azt a törvény lehetővé teszi. Az Adatkezelő ekkor köteles az érintettel közölni a felvilágosítás megtagadásának indokát és az Adatkezelő ebben az esetben tájékoztatja az érintettet a jogorvoslati lehetőségeiről.
Az érintett kérheti, hogy a tévesen szereplő személyes adatát az Adatkezelő helyesbítse.
Az érintett a 2011. évi CXII. törvényben meghatározottak szerint - az elrendelt adatkezelések kivételével - kérheti a személyes adatai törlését, mely magával vonzza az Adatkezelő által nyújtott szolgáltatások megszűnését. Az Adatkezelő az érintettet a törlésről tájékoztatja. Az Adatkezelő a személyes adat törlését megtagadhatja, ha az adat kezelése a közszolgáltatás zavartalan nyújtásához feltétlenül szükséges.
Az érintett jogainak megsértése esetén bírósághoz fordulhat, és az információs önrendelkezési jogokról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény, valamint a Polgári Törvénykönyv alapján érvényesítheti jogait.
Az érintett személyes adatai védelméhez való jogának megsértése esetén fordulhat a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz - röviden NAIH - és kérheti a Hatóság vizsgálatát.
 

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság