Egyéb kifizetések

A közfeladatot ellátó szerv által nem alapfeladatai ellátására fordított, 5 millió forintot meghaladó kifizetések címzettjei

Jelenleg nincs adat