Költségvetés végrehajtása

Költségvetés végrehajtása

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény rendelkezései alapján az államháztartás központi alrendszerébe tartozó költségvetési szervek, a fejezeti kezelésű előirányzatok, az elkülönített állami pénzalapok, a társadalombiztosítás pénzügyi alapjai kincstári költségvetésben; a helyi önkormányzatok, nemzetiségi önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési tanácsok, valamint az általuk irányított költségvetési szervek költségvetési rendeletben, határozatban megállapított bevételei és kiadásai közgazdasági tartalom szerinti további részletezéséről elemi költségvetés készül, a vagyonról és a költségvetés végrehajtásáról pedig a számviteli jogszabályok szerinti éves költségvetési beszámolót kell készíteni.