Hátralékkezelés

I. Számlák hátoldalán közölt fizetési értesítő

 • Tartalmazza az előző havi egyenleget, illetve a havi fizetendő összeget.

II. fizetési felszólítás kiküldése Intézményi hatáskörben:

 • 10.000 Ft feletti étkezési térítési díj hátralék
 • minimum 3 havi rendezetlen számla esetében
  Amennyiben nem rendezi a fizetésre felszólított gondviselő az étkezési térítési díj hátralékát, vagy nem veszi át a fizetési felszólítást a KÖZIM által megbízott ügyvéd eljárást indít.

III. Ügyvédi fizetési felszólítás kiküldése.

 • Fizetési meghagyási eljárás kezdeményezése a nem fizető gondviselővel szemben.
  Amennyiben a megkeresés nem jár eredménnyel, a gondviselő továbbra sem rendezi kintlévőségét, a KÖZIM által meghatalmazott ügyvéd az illetékes közjegyzőnél végrehajtási eljárás indítását kéri a nem fizető gondviselővel szemben. Minden, az eljárással kapcsolatban felmerült költség a gondviselőt terheli: 5.000 Ft / eljárás + egyéb költségek (ügyvédi díj, stb.)

Hátralékkezelés

IV. Végrehajtási eljárás lefolytatása az étkezési térítési díj hátralék behajtására.

 • A végrehajtás költsége minden esetben a szülőt/gondviselőt terheli. (kb. 15.000 – 60.000 Ft összegig)

V. Részletfizetési megállapodás

 • Az étkezési térítési díj hátralék részletekben történő rendezésére lehetőséget biztosít az KÖZIM.
  A szülők/gondviselők köthetnek megállapodást a térítési díj hátralék részletfizetéssel történő rendezésére vonatkozóan. Amikor a szülő/gondviselő anyagi- vagy élethelyzete indokolttá teszi, a felhalmozott tartozást részletekben történő rendezésére vonatkozó írásbeli kérelemmel fordulhat a Közintézményeket Működtető Központ intézményvezetője felé. Amennyiben az intézményvezető megalapozottnak tartja a szülő/gondviselő kérését, engedélyezheti a részletfizetési megállapodás megkötését, legfeljebb 12 havi részletfizetést engedélyezve, de költségvetési éven belül.