Étkeztetési kedvezmények

Étkeztetési kedvezmények

Amennyiben a tanuló jogosult valamilyen étkezési kedvezményre, akkor azt a támogatási igénybejelentő lap kitöltésével mindenképpen szükséges jelezni!

Mivel az étkezés lebonyolítása a Közintézményeket Működtető Központ (továbbiakban: KÖZIM) feladata, ezért az étkezési térítési díjkedvezményre jogosító igazolások, határozatok érvényesítése csak abban az esetben lehetséges, ha az a telephelyeken a kijelölt személy részére benyújtásra kerültek.

Abban az esetben, ha a szülő/gondviselő az étkezési igény bejelentésénél nem jelzi, hogy jogosult valamilyen étkezési kedvezményre, továbbá nem nyújtja be a szükséges iratokat, részére kedvezményt érvényesíteni nem lehet!

Támogatás csak abban az esetben igényelhető, ha legalább ebédet rendel a tanuló! A normatív kedvezmény gyermekenként csak egy jogcímen vehető igénybe!

1. Normatív (50 %) kedvezmény:

 • Három vagy több gyermekes családok esetében 50 %-os térítési díjkedvezmény biztosítható a közös háztartásban élő:
  • általános iskolai és kollégiumi ellátásban részesülő 1-8. osztályos tanuló részére.
  • Középiskolai és kollégiumi ellátásban részesülő tanulók (1-8. évfolyamon felüli nappali rendszerű iskolai oktatásban részt vevő tanulók) részére.
   A jogosultság megállapításához, érvényesítéséhez elégséges a szülő/gondviselő nyilatkozata, arról, hogy mennyi gyermeket nevel a háztartásban (ami a támogatási igénybejelentőn szerepel), ennek további igazolása nem szükséges. Ha a szülő/gondviselő az intézmény felé benyújtja a kormányhivatal, vagy a családtámogatások folyósítását végző szerv által kiadott igazolást a nyilatkozata mellé, az étkezési kedvezmény megállapításához, ez az igazolás is elfogadható, de nem helyettesíti a nyilatkozatot.
 • Tartósan beteg vagy fogyatékos tanuló esetében 50 %-os térítési díjkedvezmény biztosítható:
  • általános iskolai és kollégiumi ellátásban részesülő 1-8. osztályos tanuló részére.
  • Középiskolai és kollégiumi ellátásban részesülő tanulók (1-8. évfolyamon felüli nappali rendszerű iskolai oktatásban részt vevő tanulók) részére.
   A kedvezmény érvényesítéséhez szükséges a magasabb összegű családi pótlék megállapításáról szóló határozat másolata, vagy ennek hiányában tartós betegség esetén szakorvosi igazolás. Sajátos nevelési igényű gyermek esetén a szakértői és rehabilitációs bizottság szakvéleménye. A kedvezmény érvényességének vége a következő orvosi felülvizsgálat dátuma.
 • Rendszeres gyermekvédelmi támogatásban részesülő tanuló esetében 50 %-os térítési díjkedvezmény biztosítható:
  • Középiskolai és kollégiumi ellátásban részesülő tanulók (1-8. évfolyamon felüli nappali rendszerű iskolai oktatásban részt vevő tanulók) részére.
   A kedvezmény igénybevételéhez a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény megállapításáról szóló érvényes határozat szükséges

Normatív (50 %) kedvezmény

Térítésmentes étkezés (100 %) kedvezmény

2. Térítésmentes étkezés (100 %) kedvezmény

 • Rendszeres gyermekvédelmi támogatásban részesülő tanuló esetében térítésmentes étkezés biztosítható:
  • általános iskolai és kollégiumi ellátásban 1-8. osztályos tanuló részére. A kedvezmény igénybevételéhez a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény megállapításáról szóló érvényes határozat szükséges.
 • Nevelésbe vett tanuló esetében térítésmentes étkezés biztosítható:
  • általános iskolai és kollégiumi ellátásban részesülő 1-8. osztályos tanuló részére.
  • Középiskolai és kollégiumi ellátásban részesülő tanulók (1-8. évfolyamon felüli nappali rendszerű iskolai oktatásban részt vevő tanulók) részére.
   2015. július 1-jétől azon nevelésbe vett gyermek után, aki tanulói jogviszonyban áll és nappali rendszerű iskolai oktatásban vesz részt, az intézményi térítési díj 100 %-át kedvezményként kell biztosítani. Ennek igazolására a nevelésbe vétel tényét tartalmazó érvényes hatósági döntés másolatát szükséges benyújtani.
 • Utógondozói ellátásban részesülő tanuló esetében térítésmentes étkezés biztosítható:
  • Középiskolai és kollégiumi ellátásban részesülő tanulók (1-8. évfolyamon felüli nappali rendszerű iskolai oktatásban részt vevő tanulók) részére.
   Ennek igazolására az utógondozói ellátás tényét tartalmazó érvényes hatósági döntés másolatát szükséges benyújtani.