Étkeztetési térítési díj fizetésének módjai, szabályai

Étkeztetési térítési díj fizetésének módjai, szabályai

Az étkezési térítési díj fizetési módját is az igénylés időpontjában kell jelezni a KÖZIM felé a nyomtatványon az erre a célra kijelölt pontban:

  • Banki átutalással Általános iskoláknál a 11744003 – 15802255 – 10010000 számú bankszámla számra, Középiskoláknál a 11744003 – 15802255 – 02130000 számú bankszámla számra. A tanuló étkezési térítési díjáról a számlát minden hónap első hetében a tanuló részére átadjuk. Az átvételt aláírásával a tanuló igazolja. Amennyiben a szülő/gondviselő e-mailben kéri a számla továbbítását, szükséges az e-mail cím megadása.
  • Készpénzátutalási megbízással (csekken). A tanuló részére hónap elején a számlák kiosztásával együtt kerül átadásra a csekk.
  • Csoportos beszedési megbízással, amelynek feltételeiről munkatársunk nyújt felvilágosítást.
  • Készpénzzel (Csak a Bárczi és Ridens iskolákban). A tanulók részére hónap elején a fizetési összegről szóló értesítés alapján.

A gyermekétkeztetés intézményi térítési díjának alapja az élelmezési nyersanyagnorma egy ellátottra jutó napi összege, melyet Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlésének 235/2018 (XII. 20.) számú határozata az élelmezési nyersanyagnorma megállapításáról tartalmazza.

Az étkezési térítési díjat egy havi időtartamra tárgyhónap végéig meg kell fizetni csekken, készpénzzel, illetve átutalni, csoportos beszedési megbízással rendezni az KÖZIM étkezési alszámlájára, legkésőbb a tárgyhónap 20. napjáig.

A számlákat és a csekkeket tárgyhónap elején, központi szinten készítjük el az étkezési nyilvántartó programból (MENZA), és juttatjuk el az egyes iskolák számára, ahol a pedagógusok adják át a tanulók részére. A számlák nyomtatásával azonos időben megtörténik a számlák pdf formátumban, elektronikus úton történő továbbítása a szülő / gondviselő által korábban megadott e-mail címre. Ha a megadott e-mail cím hibás, téves, és emiatt a szülő / gondviselő részére nem érkezik meg a tárgyhavi számla képe, jelezni kell a KÖZIM felé telefonon vagy emailen, és egyeztetést követően az e-mail címet a programban javítjuk.

Elhagyott, elveszett vagy sérült számlák, csekkek pótlását elvégezzük. A szülő / gondviselő a számla / csekk igényét a KÖZIM felé jelezheti. Az igény felmerülését követően ismételten nyomtatásra kerül az igényelt számla vagy csekk.

Étkezési térítési díj fizetésének módjai, szabályai

A befizetett összegek étkezési nyilvántartó programba történő rögzítéséről:

A befizetett összegből/összegekből mindig a legkorábban keletkezett rendezetlen étkezési térítési díj számla kerül kiegyenlítésre, részben, vagy egészben.

Ezért történhet meg például az, hogy ha a szülő vagy gondviselő befizeti a 2017.09 havi számla összegét, nem a 2017.09. havi számla rendezése valósul meg, hanem a legkorábbi rendezetlen számla kiegyenlítése pl: 2017.06. havi. És a legközelebbi fizetési értesítőben ismételten kiegyenlítésre váróként szerepeltetjük a 2017.09. havi számlát, melynek összegét egyszer már rendezték.
Amennyiben az adott hónapra fizetendő térítési díj összege a lemondás miatt kevesebb, mint a már befizetett összeg, úgy a többlet a következő étkezési térítési díjfizetés alkalmával elszámolásra kerül, vagy ha a tanuló a továbbiakban már nem vesz részt az étkezésben, banki átutalással a részére visszafizetésre kerül (a szülő / gondviselő biztosítja a jóváírással érintett bankszámla számot).

A befizetendő étkezési térítési díj összegéről, az esetleges hátralék összegéről tájékozódhat:

  • személyesen,
  • telefonon +36 (42 512 - 835)
  • e-mailben (etkezes@kozim.hu) a központi étkezési nyilvántartásért felelős ügyintézőknél.
FIGYELEM!
2017.09.01-től a 9. osztálytól kezdődően minden tanuló csak étkezési jeggyel veheti igénybe az étkezést!
Az étkezési jegyeket előző hónap végén osztjuk ki (kivéve szeptemberben: első tanítási nap délelőtt) az egész hónapra vonatkozóan, az előzőleg lenyilatkozott étkezés-megrendelés alapján.
Lemondás az étkezési jegyek leadásával történik.
Étkezési jegyet az kaphat, aki tartozását előző hónap 20-áig rendezte!