Étkezés megrendelése, igénybejelentés, adatmódosítás

Étkezés megrendelése, igénybejelentés, adatmódosítás

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata a közigazgatási területén a KÖZIM az alap- és középfokú nevelési-oktatási intézményekben

  • általános iskolai tanulók számára az iskolai tanítási napokon biztosítja a déli meleg főétkezést és két további étkezést. Iskolai étkeztetésben részesülhet az a tanuló is, aki a napközit nem veszi igénybe. Az étkezések közül az ebéd külön is igényelhető.
  • középiskolai tanulók esetében az ebédet,
  • a kollégiumi ellátásban részesülők esetében
    • általános iskolai kollégiumban: a napi ötszöri étkezést, emellett a reggeli és vacsora választható.
    • középiskolai és sport kollégiumban az ebédet, emellett a reggeli és vacsora választható.

A szülők/gondviselők nyilatkozata alapján a tanulók részére az étkezés-nyilvántartó programban beállított étkezési szokások szerint történik az étkezés megrendelése, a napi hiányzásokkal korrigáltan.

A 2017/2018-as tanévre az a tanulók részére kiosztásra kerülnek az étkeztetés igénybevételére vonatkozó igénybejelentő nyomtatványok a pedagógusok közreműködésével. (Ezek az egész tanévre vonatkoznak.) A nyilatkozatokat tanév végén június 10-ig köteles benyújtani a szülő/gondviselő. Ha a szülő változást nem jelent be a nyár folyamán- legkésőbb augusztus 20-ig -, akkor szeptemberre ez a megrendelés érvényes. Az igénybejelentőt a tanuló gondviselője (szülő/gondviselő) tölti ki, írja alá. Az igénybejelentő nyomtatványon a tanuló adatai mellett a gondviselő (szülő/gondviselő) adatait is szükséges feltüntetni. Az igénybejelentő aláírásával a gondviselő (szülő/gondviselő) hozzájárul a nyomtatványon közölt adatok KÖZIM által történő kezeléséhez. Az adatkezelés célja a gyermekétkeztetési törvényi feltételek biztosítása és a vállalt kötelezettségek teljesítése.

A tanítási év ideje alatt minden változást írásban kell bejelenteni! Az adatokban bekövetkezett változásokat 15 napon belül jelezni köteles a gondviselő az KÖZIM felé. Az étkezés típusa év közben kizárólag minden hónap 1-től változtatható meg, beérkezési határideje a tárgyhónapot megelőző hónap 20-a. Az étkezés igénybevételére, adatmódosítás bejelentésére szolgáló dokumentumok, tájékoztatók, étkeztetéssel kapcsolatos információk a kozim.hu honlapon, az ÉTKEZTETÉS menüpont alatt is elérhetőek, letölthetőek.

Diétás étkezés

Diétás étkezési igényt az egységes étkezési igénybejelentő nyomtatványon kell igényelni! A diétás étkezés igénybevételéhez szakorvosi igazolás szükséges!

Diétás étkezés rendelése:

Diétás étkezési igényt az egységes étkezési igénybejelentő nyomtatványon kell igényelni! A diétás étkezés igénybevételéhez szakorvosi igazolás szükséges! Szakorvos által kitöltött Igazolás tartósan beteg, vagy súlyosan fogyatékos gyermekről nyomtatvány másolata (amennyiben ezen a nyomtatványon nincs feltüntetve a diéta típusának pontos meghatározása, a szülőnek szükséges kérni egy olyan igazolást is a szakorvostól, melyen egyértelműen fel vannak tüntetve az érzékenységet kiváltó anyagok). A szolgáltató csak így tudja biztosítani a diétás étkezést. A szakorvosi igazolás a Szolgáltatónak továbbításra kerül.