Étkeztetés lemondása, hiányzás bejelentése

Étkeztetés lemondása, hiányzás bejelentése

Ha az étkezést, betegség vagy más ok miatt a jogosult (tanuló) nem kívánja igénybe venni, a távolmaradást előre be kell jelenteni az oktatási intézményben, valamint a pedagógus felé, személyesen, írásban, telefonon vagy e-mailben. A hiányzó tanulók étkezését - a tanuló nevének, osztályának megadásával és a hiányzás időtartamának megjelölésével – 08:45 óráig lehet lemondani az iskolák elérhetőségein.

08:45 óra előtt a lemondás a bejelentés napját követő napra, azután a lemondás a bejelentéstől számított 2. napra kerül rögzítésre a programban.

A hétfői étkezés lemondására előző hét pénteken 08:45 óráig van lehetőség.

Ha a szülő/gondviselő előre jelzi, hogy melyik napokon hiányzik a tanuló, akkor az oktatási intézmény jelentése alapján a bejelentett napokra rögzítjük a hiányzást

Az iskolákban a kijelölt személyek a feléjük bejelentett, hitelt érdemlően igazolt távolléteket, minden reggel 09.00-ig a „Hiányzás-bejelentő” nyomtatvány kitöltésével, aláírásukkal jelentik (PDF formátumban) e-mailen a KÖZIM felé. Ezek alapján rögzítjük a hiányzásokat az étkezés-nyilvántartó programba.
Az így leadott létszámadatokból a következő napi rendelés adata lesz. Az étkezést biztosító szolgáltatók felé a tárgynapi létszámadatokból történik a tárgynapot követő napra az étkezési adagszámok rendelése.

A hiányzás bejelentése a szülő/gondviselő felelőssége.

Abban az esetben, ha a szülő/gondviselő, illetve pedagógus nem jelentette le a hiányzást, annak visszamenőleges rögzítésére lehetőség nincs.

Abban az esetben, ha a szülő/gondviselő, illetve pedagógus nem jelentette le a hiányzást, annak visszamenőleges rögzítésére lehetőség nincs. A hiányzás bejelentése a szülő/gondviselő felelőssége.
A hiányzásból visszatérő tanuló, az első napon étkezésben nem részesül, a szülőnek/gondviselőnek a tanuló étkezéséről gondoskodni kell!
A lemondott étkezések térítési díja a következő hónapban kerül jóváírásra.
Véglegesen is lemondható az étkezés a szülő vagy törvényes képviselő által aláírt formanyomtatványon.