Étkeztetés

Értesítés étkezési térítési díj változásáról


Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2019. december 29.-ei Közgyűlési döntése alapján 2020. január 1-től az alábbiak szerint módosítja az étkezési térítési díjak összegét.

Étkezés megrendelése, igénybejelentés, adatmódosítás


Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata a közigazgatási területén a KÖZIM az alap- és középfokú nevelési-oktatási intézményekben

Étkezés lemondása, hiányzás bejelentése


Ha az étkezést, betegség vagy más ok miatt a jogosult (tanuló) nem kívánja igénybe venni, a távolmaradást előre be kell jelenteni az oktatási intézményben, valamint a pedagógus felé, személyesen, írásban, telefonon vagy e-mailben. A hiányzó tanulók étkezését - a tanuló nevének, osztályának megadásával és a hiányzás időtartamának megjelölésével - 08:45 óráig lehet lemondani az iskolák elérhetőségein.

Étkezési kedvezmények


Amennyiben a tanuló jogosult valamilyen étkezési kedvezményre, akkor azt a támogatási igénybejelentő lap kitöltésével mindenképpen szükséges jelezni! Mivel az étkezés lebonyolítása a Közintézményeket Működtető Központ (továbbiakban: KÖZIM) feladata, ezért az étkezési térítési díjkedvezményre jogosító igazolások, határozatok érvényesítése csak abban az esetben lehetséges, ha az a telephelyeken a kijelölt személy részére benyújtásra kerültek.

Étkezési térítési díj fizetésének módjai, szabályai


Az étkezési térítési díj fizetési módját is az igénylés időpontjában kell jelezni a KÖZIM felé a nyomtatványon az erre a célra kijelölt pontban:

Letölthető Dokumentumok

Az étkeztetéssel kapcsolatos dokumentumok, igénybejelentők, adatmódosítók, lemondást, hiányzás bejelentést, kedvezményeket igénylő nyomtatványok az alábbi linkeken (PDF) formátumban letölthetőek.